תפריט ראשי
Facebook
תפריט קטגוריות

תחומי טיפול – מבוגרים

2.1 קול:
• צרידות,
• הדרכה קולית לאחר ניתוחים והקרנות באזור מיתרי הקול ובלוטת התריס.
2.2 גמגום
2.3 שיקום לאחר אירוע מוחי ((CVA או ניתוחים נוירוכרורגיים – (בעיות היגוי והפרעות נרכשות – אפזיה, דיסארטריה)