תפריט ראשי
Facebook
תפריט קטגוריות

תחומי טיפול – ילדים

hp31.1 אבחון וטיפול
1.2 ילדים עם ליקויי שפה שונים ובעיות התפתחותיות
1.3 בעיות היגוי, דחיקת לשון, דיספרקסיה ואפרסקיה
1.4 בעיות תקשורת בתפקודים שונים ((ASD
1.5 צרידות
1.6 גמגום
1.7 הדרכת הורים